API versions and changes

Version 1.1 (Current version)

2020/07/06

Hiện nay tất cả các nhà vận chuyển đều yêu cầu địa chỉ tối thiểu phải có đủ 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã), nên API sẽ được thay đổi như sau

Yêu cầu bắt buộc truyền lên phường/xã ở cả địa chỉ giao (shipping_address) và địa chỉ lấy (pickup_address) ở:

  • API lấy thông tin dịch vụ giao hàng (GetShippingServices)
  • API tạo và xác nhận đơn hàng (CreateAndConfirmOrder)

Lưu ý

Các thay đổi trên đã được đưa trên môi trường sandbox. Production sẽ được lên chính thức vào ngày 2020/07/13. Mong quý đối tác lưu ý và tiến hành cập nhật sớm nhất có thể.

Chi tiết vui lòng xem trong chi tiết từng API.