Liên hệ với chúng tôi

Tham gia vào group hỗ trợ

Bạn cần sử dụng Telegram (opens new window) và tham gia vào group hỗ trợ của chúng tôi bằng liên kết sau: https://t.me/joinchat/D0TcHVXurUO3Q3POHjNLaA (opens new window)

Sau khi tham gia, vui lòng giới thiệu về mình để chúng tôi có thể hỗ trợ được bạn.

Sử dụng Telegram

Nếu bạn chưa có Telegram, sử dụng một trong các liên kết sau để tải về và tạo tài khoản:

Web (opens new window) - Windows (opens new window) - MacOS (opens new window) - Linux (opens new window) - Android (opens new window) - iOS (opens new window)